Wednesday, July 30, 2008

Akan Datang!!

JOM DATANG USRAH PEPIAS GOMBAK...

USRAH SETIAP HARI ISNIN

Jam 8-10 malam

Di Adm LR 10 , International Islamic University of Malaysia

Maklumat Lanjut berhubung dengan:
"Biro Kebajikan dan Kerohaniaan"
Norsyahida di talian 012-9042779

Usrah PEPIAS GOMBAK Kali ke-2


Usrah telah berlansung pada 28 Julai 2008 bertempat di ADM LR10, Bermula pada jam 8.30 malam sehingga jam 10 malam. Usrah membincangkan Buku "Apa erti saya menganut Islam" karangan Fathi Yakan. Untuk kali ini, Usrah masih lagi berada di bawah topik "Saya mestilah Muslim Daripada Sudut 'Aqidah":

9. Saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang ZatNya sebagai mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah s.a.w:

تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله فإنكم لن تقدروا قدره

"Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang ZatNya kerana kamu tidaklah mengetahui keadaan sebenarnya."
(Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Halyah dan Al-Asbahani meriwayatkannya di dalam Al-Taghrib wa Al-Tarhib)

10. Berhubung dengan sifat-sifat Allah s.w.t terdapat banyak ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang membuktikan kesempurnaan ketuhana(UluhiyyahNya). Kita dapati beberapa ayat Al-Quran membuktikan kewujudan Allah, sifat baqa' (kekal), sifat qadim (sedia ada), sifat Ia berlainan dengan segala makhluk, tidak mempunyai anak, tidak ada yang menandingiNya. Kita juga menemui ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan itu wujud dengan sendirinya, Maha Kaya dari segala makhlukNya dan makhluk berhajat berhajat kepada kebesaranNya. Demikian juga kita menemui ayat-ayat yang menunjukkan keEsaan Allah pada ZatNya, sifat-sifatNya dan perbuatanNya, kekuasaanNya, keagunganNya dan keluasan ilmuNya ke atas sesuatu. Kita temui lagi ayat-ayat yang menunjukkan iradah Allah mengatasi segala iradah yang lain dan Allah itu bersifat hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Selain dari sifat-sifat yang disebut tadi, masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kesempurnaan lain bagi Allah s.w.t yang tidak tercapai oleh daya pemikiran manusia yang terbatas, tentang hakikat sebenarnya. Maha Suci Allah, kita tidaklah dapat membataskan pujian kita terhadapNya sebagaimana memuji dirinya sendiri.

11. Saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan para salaf adalah lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasant entang penta'wilan dan pentha'thilan sesetengah ayat suci Al-Quran, yakni membiarkan sebahagian dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dengan menyerahkan hakikat sebenar mengenai maknanya kepada Allah s.w.t. Saya juga mesti meyakini bahawa berbagai bentuk penta'wilan sesetengah ayat-ayat tertentu oleh golongan khalaf (terkemudian) tidak wajar dijadikan sebab kepada perselisihan yang berlarutan dan jangan sampai timbul kembali perbalahan di antara golongan khalaf di masa lampau mahupun masa kini.

12. Saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata tidak menyekutukan dengan yang lain. Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan RasulNya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain Allah. Amaran ini jelas dalam firman Allah s.w.t:

وََلَقدْ بَعَْثنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوًلا َأنِ ُاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّا ُ غوتَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)JOM JOIN Kepada SEMUA Sahabat PEPIAS!!!

MALAM RANTAIAN UKHUWAH

22 Julai 2008 Pepias Gombak dengan jayanya telah menganjurkan "Malam Rantaian Ukhuwah 2008" Mengumpulkan ahli-ahli pepias yang lama dan baru, juga dimeriahkan dengan kedatangan rombongan Pepias Cybernatic. Program berlansung daripada jam 6.3o petang sehingga 1045 malam. Antara pengisian yang telah dilakukan adalah, solat berjemaah, makan malam bersama, tazkirah maghrib, ucapan2, mass ta'aruf, group discussion dan juga persembahan multimedia. Pihak Pepias Gombak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Program "Malam Rantaian Ukhuwah", dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada saudara dan saudari sekali semua yang telah menghadirkan diri.


"Terasa ukhuwah makin manis dengan aktiviti seperti ini."
"Sedekad Menyemai Budi selamanya Menabur Bakti"
"Yakin Pada Idealisme setia pada Perjuangan"

Thursday, July 17, 2008

Something is coming to Gather YOU :-)


SEMANGAT HELWANI PEPIAS 2008!!

*HELWANI*

Rasa kagumnya kepada seorang wanita,
ketika mampu merungkai dirinya pada tempatnya..
tidak meninggalkan kewajibannya..
bukan mahu menyamai lelaki,
atau sekadar menunjukkan kehebatan diri,
atau sekadar menghindari cap pengangguran,
tetapi.. dia tahu bakat dan kelebihan yang dikurniakan kepadanya,
kemudian dikembangkannya sesuai dengan syariat,
sehingga berguna untuk ramai manusia
Dan menjadi sesuatu yang..
"bernilai ibadah"

SALAM PERJUANGAN MAWAR MERAH

-HELWANI PEPIAS 2008-


Wednesday, July 16, 2008

Usrah Pembukaan PEPIAS Gombak 2008/2009

Assalamualaikum W.B.T
Dan Salam sejahtera kepada anda...


14 Julai 2008, Isnin malam selasa, telah berlansung Usrah Pembukaan Pepias Cawangan Gombak yang menggabungkan semua biro dan ahli Pepias Uia Gombak. Usrah kali pertama untuk pembukaan sem 1 2008/2009 ini, membincangkan kembali Buku "Apa erti saya Menganut ISLAM?" yang ditulis oleh Fathi Yakan. Diantara Intipati pengisiannya adalah:

Usrah membincangkan bahagian pertama dibawah tajuk "Saya mestilah Muslim Di sudut 'Aqidah"

1. Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Berkuasa, Maha Mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapapun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan, saling
perlu memerlukan di antara juzuk dengan juzuk yang lain. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa.
Firman Allah s.w.t:

َلوْ كَا َ ن فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ َلَفسَدَتَا فَسُبْحَا َ ن اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصُِفو َ ن

Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan. (Surah Al-Anbiya' 21: Ayat 22)2. Saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat
memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah s.a.w dan wahyu dari Allah s.w.t sendiri. Firman Allah s.w.t:

َأَفحَسِبْتُمْ َأنَّمَا خََلقْنَا ُ كمْ عَبًَثا وََأنَّكُمْ إَِليْنَا َلا تُرْجَعُو َ ن( 115 )َفتَعَاَلى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ َلا إَِلهَ إِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْ َ كرِيمِ

Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia. (Surah Al-Mu'minun 23: Ayat 115-116)

3. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah s.w.t telah mengutuskan Rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa Rasul terakhir dari kalangan Rasulrasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad s.a.w yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran Al-Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan. Firman Allah s.w.t:

وََلَقدْ بَعَْثنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوًلا َأنِ ُاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّا ُ غوتَ َفمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ
مَنْ حَقَّتْ عََليْهِ الضَّلَاَلةُ َفسِيرُوا فِي الَْأرْضِ فَانْ ُ ظرُوا َ كيْفَ كَا َ ن عَاقِبَةُ الْمُ َ كذِّبِينَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayat petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasulrasulnya.
(Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)

4. Saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah 'Azzawajalla seperti mana yang Allah s.w.t sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepadaNya dan mengabdikan diri kepadaNya. Firman Allah s.w.t:

وَمَا خََلقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( 56 )مَا ُأرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا ُأرِيدُ َأ ْ ن يُطْعِمُونِ( 57 )إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ُ ذو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ


Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
(Surah Al-Zariyat 51: Ayat 56-58)

5. Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga. Manakala balasan ke atas orang kafir lagi derhaka ialah api neraka. Allah menjelaskan:

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ


"....sepuak masuk Syurga dan sepuak lagi masuk Neraka." (Surah Al-Syura 42: Ayat 7)

6. Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku, melainkan dengan taufik dan 'inayah dari Allah. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendakNya. Firman Allah s.w.t:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا( 7)َفَأْلهَمَهَا ُفجُورَهَا وَتَقْوَاهَا( 8)َقدْ َأفَْلحَ مَنْ زَكَّاهَا( 9)وََقدْ خَابَ مَنْ
( دَسَّاهَا( 10


Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya); Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa; Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu
susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). (Surah al- Syams 91: Ayat 7-10)

Dan firman Allah s.w.t;

( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا َ كسَبَتْ رَهِينَةٌ( 38


Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya. (Surah Al-Muddathir 74: Ayat 38).7. Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah s.w.t. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelangkanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuan Muslim atau para ulama' berijtihad mengeluarkan hukum-hukum
dari nas-nas Syari'at dalam batas-batas yang diizinkan. Firman Allah s.w.t:

وَمَا اخْتََل ْ فتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ َفحُكْمُهُ إَِلى اللَّهِ َ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عََليْهِ تَوَكَّلْتُ وَإَِليْهِ ُأنِيبُ

Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku; kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). (Surah Al-Syura 42: Ayat 10)

8. Saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaanNya. Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda:

لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُو َ ن اسْمًا مِاَئةٌ إِلَّا وَاحِدًا َلا يَحَْف ُ ظهَا َأحَدٌ إِلَّا دَخَ َ ل الْجَنََّة وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ

"Allah s.w.t mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kurang satu seratus. Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil (tunggal) dan menyukai (bilangan) yang ganjil." (Hadis riwayat Bukhari & Muslim)

http://www.pepiasgombak.blogspot.com/

Monday, July 14, 2008

PERENCANAAN SEMULA PEPIAS GOMBAK


Tempat: Bumi Allah

Masa: Ketika jantung masih berdenyut

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Buat sahabat-sahabat yang dihormati Allah sekalian…

Sebelum warkah ini memulakan bicaranya… penulis ingin berada bersama-sama sahabat, untuk kita sama-sama menyelami peri bicara Al-Quran yang telah penulis rakamkan sebagaimana yang tercatat dibawah :


‘Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Allah’

(Ali-Imran : 159)

Saudara saudari sekalian,

Beberapa saat yang lepas kita telah digemparkan dengan pelbagai perkara yang melibatkan pelbagai perasaan, ada suka ada duka, ada tawa ada kecewa. Sorotan daripada Muktamar PEPIAS yang lepas khasnya, beberapa Hamba Allah telah membulatkan tekad untuk sama-sama berjuang di jalan Allah ini. Dengan penuh rasa kehambaan kepada yang Esa, Saff Pimpinan baru telah dibentuk. Bermula dari penulis sendiri yang bertanggungjawab keatas Panji Amanah yang diberikan, sehinggalah ke Ahli JawatanKuasa Biro yang menyedari hakikat dakwah ini.

Buat sahabat-sahabat sekalian

Cube sahabat-sahabat sekalian kenangkan kembali muktamar PEPIAS yang lepas. 3 Februari 2008 menjadi saksi kita sedar atau tidak telah membuat keputusan untuk meneruskan perjuang di jalan dakwah ini. Hari ini ayuh kita ingatkan kembali apakah tekad yang telah kita tanam itu telah terlaksana? Tentu sekali masih belum, kerana langkahan kita agak perlahan.

Firman Allah Ta’ala:

“Demi Masa, Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian”

(Al-Asr : 1-2)

Allah S.W.T telah bersumpah dengan masa ini sahabat sekalian, bahawa kebanyakkan dari kalangan kita telah lupa tentang tujuan masa yang telah Allah berikan. Sehingga Allah seawal-awalnya telah berfirman bahawa kita selalu berada di dalam kerugian. YA kita telah menggunakan masa kita untuk study, berehat bersama keluarga dan sebagainya…

Tetapi… Apakah perkara ini semua dapat menjamin amalan-amalan kita jika kita ditakdirkan meninggal esok? Apakah ketika akhir hayat Nabi Junjungan S.A.W kita, baginda merasa risau tentang isteri-isterinya? Atau tentang harta duniawi yang ditinggalkannya? Tidak sama sekali sahabatku, Baginda amat merisaukan tentang umatnya. Di sinilah perlu kita hayati bersama apakah mesej yang tersirat disebalik peristiwa kewafatan Nabi S.A.W khasnya buat para pejuang Islam sekalian.

Memang benar, Firman Allah yang bermaksud:

“Peliharalah dirimu dan Keluargamu daripada Api Neraka”

Ia sebenarnya perlulah bermula dari diri kita sendiri. Tetapi kita perlu sedar bahawa ummat Islam pada zaman ini tenggelam dengan pelbagai tipu daya yang telah diatur oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Sehingga menyebabkan kita amat sukar untuk memelihara keluarga kita sendiri dari fitnah-fitnah atau musibah ini. Hiburan yang ditonjolkan oleh media-media tempatan, pada pandangan penulis telah melampaui batasan yang telah ditetapkan agama.

Maka bermula dari saat ini, kita perlu menjadi manusia yang lebih mempunyai kesedaran betapa pentingnya untuk sama-sama kita memanfaatkan masa yang sedikit ini untuk kita sama-sama bertekad menyemai dan menabur budi kepada masyarakat yang sebenarnya amat memerlukan bantuan pejuang-pejuang Islam dalam usaha menegakkan Makruf dan Mencegah Kemunggkaran.

Dengan itu, mari kita sama-sama rapatkan barisan, dengan membulatkan tekad untuk menjadi Khalifah Allah didalam muka bumi ini dalam usaha mencapai 1001 impian wadah Islam yang masih belum terlaksana. Semoga dengan usaha yang telah kita lakukan nanti dapatlah untuk kita merasai sebesar-besar kurniaan daripada Allah iaitu Syurga Nya yang Abadi itu. Dan dengan ini diucapkan terima kasih kepada Sahabat-sahabat sekalian membaca warkah ini. Semoga Allah membantu hambaNya yang menjadi Penolong Agama Allah.

والسلام

Monday, July 7, 2008

SAFF PIMPINAN PEPIAS CAWANGAN GOMBAK


Carta Organisasi Pimpinan Pepias Gombak


YANG DI-PERTUA
Mohd Razman Bin Razali

TIMBALAN YDP 1
Mohd Azali Bin Mohd Nor

TIMBALAN YDP 2 (KETUA HELWANI)
Farhana Binti Md Shah

SETIAUSAHA
Mohd Azizan b. Yunus

PENOLONG SETIAUSAHA
Noor Adila bt Mansor

BENDAHARI
Fatimah Azzahra bt Mohamad

PENOLONG BENDAHARI
Mokhtar b. Mohd Nor

BIRO LATIHAN & KEPIMPINAN
Khairul Adha Bin Roslan
Juhairiah bt Dzolkipli

BIRO PERHUBUNGAN & INFORMASI
Abd Wahab Bin Abd Rahman
Siti Nadia bt Muhamed

BIRO KEBAJIKAN & KEROHANIAN
Norsyahida bt Mohd Zainudin

BIRO PEMBANGUNAN SOSIAL
Elly ‘Afwah bt Nordin

BIRO DANA & KEWANGAN
Farouq Ahmat
Nurul Hidayah Binti Hamdan

BIRO SUKAN & REKREASI
Azlin Binti Abdul Muttalib
Kasim Selamat Bin Md Sani

VISI MISI DAN HALATUJU PEPIAS CAWANGAN GOMBAK

VISI :

((Menjana INTEKTUALISME, IDEALISME dan AKTIVISME dikalangan masyarakat kampus ))

MISI :

((PEPIAS GOMBAK Sebagai gerakan Islam yang Dinamik dan pro-aktif dalam melahirkan mahasiswa yang bervisi dalam melahirkan generasi Rabbaniy.))

HALATUJU :

  1. Memantapkan kualiti ahli.
  2. Menyubur Kaderisasi
  3. Meningkatkan tahap Professionalisme dan pengurusan
  4. Memperkukuh dana pepias
  5. Memperkasa HELWANI

Saturday, July 5, 2008

Tentang PEPIAS

PENGENALAN


PEPIAS atau Persatuan Kebajikan dan Pendidikan Islam Wilayah Persekutuan dan Selangor Darul Ehsan bergerak secara aktif disekitar Kuala Lumpur serta Selangor Darul Ehsan. Ahli persatuan ini terdiri dari kalangan kakitangan kerajaan, swasta serta pelajar-pelajar IPT yang telah berada dalam umur belia iaitu bermula dari umur 15 tahun.

Fokus utama PEPIAS ialah untuk melahirkan ahli yang sentiasa ingin berbakti kepada masyarakat melalui program kebajikan kemasyarakatan serta pendidikan khususnya pendidikan Islam. Sesuai dengan motto ‘Sedekad Menyemai Budi, Selamanya Menabur Bakti’, PEPIAS terus bergiat aktif sehingga ke hari ini tanpa mahu melihat ke belakang dan tidak mengharapkan balasan material atau keduniaan melainkan janji-janji dari Allah s.w.t.

PEPIAS sehingga kini berjaya menghasilkan ramai benih-benih subur yang apabila dicampak ke darat menjadi bukit, dicampak ke langit menjadi awan dan dicampak ke laut menjadi pulau. Mereka kini telah berada dalam institusi masyarakat, profesional, teknokrat serta pendidik dan mula membantu mempertingkatkan taraf hidup serta mengubah paradigma kehidupan setempat.

Sebagai ahli di dalam PEPIAS, mereka diberikan latihan menjadi aktivis masyarakat dengan program bercorak mengakar ke bumi seperti keluarga angkat, menggiatkan rakan masjid, program motivasi dan khemah ibadah di sekolah-sekolah, melawat rumah kebajikan dan asrama anak-anak yatim. Keahlian PEPIAS kini adalah seramai lebih dari 300 orang.

Semoga segala usaha murni ini mendapat keberkatan dari Allah s.w.t.

SEJARAH DAN SUMBANGAN PEPIAS baca lagi di persadapepias.blogspot.com